FP INFORMÀTICA, una bona PROFESSIÓ

Cicle Grau Mitjà. 2000 hores
:: Sistemes Microinformàtics i Xarxes, SMX

 • QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
  Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de teleassistència. Operador de sistemes.
 • TITULACIÓ QUE S'OBTÉ, TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.
  L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
  O continuar altres estudis de Formació Professional.
  més informació

Cicle Grau Superior. 2000 hores
:: Desenrotllament d'Aplicacions Web, DAW

 • QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
  Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.
 • TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA.
  El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Web permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.
  més informació