FP INFORMÀTICA, una bona PROFESSIÓ

Cicle Grau Mitjà. 2000 hores
:: Sistemes Microinformàtics i Xarxes, SMX

 • QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
  Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de teleassistència. Operador de sistemes.
 • TITULACIÓ QUE S'OBTÉ, TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.
  L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
  O continuar altres estudis de Formació Professional.
  més informació

Cicle Grau Superior. 2000 hores
:: Desenrotllament d'Aplicacions Web, DAW

 • QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
  Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.
 • TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA.
  El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Web permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.
  més informació
Cicle Grau Superior. 2000 hores
:: Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma, DAM
 • QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
  Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenrotllar aplicacions de propòsit general. Desenrotllar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.
 •  TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
  El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen